Hovedforhandling

Til orientering, så blev retssagen endnu engang udskudt. Denne gang pga. et afgørende bilag, som sagsøger ikke var i besiddelse af. En ny hovedforhandling forventes afholdt i december, hvor yderligere to vidner fra den gamle bestyrelse indkaldes.

Update: Ny dato er d. 15. december kl. 9 i Retten i Glostrup.

Ulovlig klunsning af Storskrald

Hvidovre Kommune og renovatøren oplever i øjeblikket en del problemer med tilsyneladende organiserede klunsere, der uretmæssigt roder i storskrald i affaldsgårde og stjæler affald af værdi; fx jern og elektronik, og også udviser truende adfærd.

Klunsning af storskrald er problematisk af flere grunde:

 1. Når renovatøren henter fx jern, får kommunen penge for det indsamlede jern, som dermed er med til at holde prisen nede på storskraldsordningen, til gavn for ejendommen. Når klunsere stjæler det affald, der udgør en værdi, fordyres storskraldsordningen for ejendommene.
 1. Når klunsere sprætter affaldssække op, kan sækkene ikke længere håndteres forsvarligt. Når klunsere roder i det sorterede affald, så det ikke længere er korrekt sorteret, vil affaldet ikke blive afhentet af renovatøren.
 1. Det er ulovligt at bortskaffe affaldet på uautoriseret vis gennem klunsere. Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med Hvidovre Kommunes Regulativ for husholdningsaffald. Det vil sige, at storskrald skal bortskaffes enten gennem storskraldsordningen eller på genbrugspladsen, så der bl.a. sikres en miljømæssig korrekt behandling af affaldet.

Hvidovre Kommune anbefaler, at man kontakter politiet, hvis man opdager klunsere på sin ejendom.

Der er nu indført reservationssystem i vaskeriet.

Følgende regler gælder for reservation:

 • Der foretages reservation af begge vaskemaskiner samtidig.
 • Man har efterfølgende ret til at benytte tørretumbleren.
 • Reservationen sker via et ugeskema, hvor man noterer sit lejlighedsnummer.
 • Man kan kun reservere i den indeværende og næstkommende uge.
 • Reservationsperioden er 2 timer.
 • Mulighed for at booke maks. to sammenhængende perioder.
 • Reservering sker efter ”først til mølle”-princippet.
 • Reservationen slettes ved at strege nummeret ud, f.eks. hvis man bliver forhindret. Man kan kun slette sin egen reservation.
 • Andre kan overtage en reservation, såfremt den ikke er benyttet indenfor 10 min efter starttidspunktet.

GKL 233-235